Studia i kursy

Posiadamy książki dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania do życia w rodzinie oraz materiały dla rodziców.

Studia Podyplomowe:
„Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna”

Jeżeli w Państwa szkole brakuje nauczyciela do prowadzenia zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” (WDŻ) jest szansa na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia tego przedmiotu (na wszystkich etapach edukacyjnych) w 5 miastach:

Kraków

budynek VI LO
ul. Wąska 5/7

Rzeszów

budynek Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Niedzielskiego 2

Warszawa

budynek Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
ul. Ogrodowa 3a

Bydgoszcz

budynek Gimnazjum nr 23
ul. Czackiego 8

Włocławek

budynek Stowarzyszenia Civitas Christiana
ul. 3 Maja 35

Opis studiów

Organizatorem Studiów Podyplomowych „Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna” jest Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji (www.kire.pl).

Instytut zapewnia wysoko kwalifikowanych wykładowców różnych specjalności (z zakresu psychologii, socjologii, prawa, seksuologii, pedagogiki, medycyny oraz metodyki). Nauczyciele mają szansę doskonalenia umiejętności dydaktyczno-pedagogicznych, co umożliwi im prowadzenie zajęć w sposób satysfakcjonujący.

Przedmiot WDŻ spełnia istotną funkcję wychowawczą i profilaktyczną wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i wspiera harmonijny rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Zajęcia służą także pomocą rodzicom w wychowaniu seksualnym i prozdrowotnym ich dzieci.

Czas trwania

3 semestry – 370 godzin – 60 godz. praktyk

Zajęcia

Odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele lub w soboty co tydzień, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Termin

21.09.2019 – 29.08.2020

Cena

3420 zł

Więcej informacji

Opis studiów

Organizatorem Studiów Podyplomowych „Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna” jest Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji (www.kire.pl).

Instytut zapewnia wysoko kwalifikowanych wykładowców różnych specjalności (z zakresu psychologii, socjologii, prawa, seksuologii, pedagogiki, medycyny oraz metodyki). Nauczyciele mają szansę doskonalenia umiejętności dydaktyczno-pedagogicznych, co umożliwi im prowadzenie zajęć w sposób satysfakcjonujący.

Przedmiot WDŻ spełnia istotną funkcję wychowawczą i profilaktyczną wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i wspiera harmonijny rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Zajęcia służą także pomocą rodzicom w wychowaniu seksualnym i prozdrowotnym ich dzieci.

Czas trwania

3 semestry – 370 godzin – 60 godz. praktyk

Zajęcia

Odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele lub w soboty co tydzień, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Termin

21.09.2019 – 29.08.2020

Cena

3420 zł

Więcej informacji