Edukacja seksualna, ale jaka?

Krótkie, kilkunastominutowe wykłady omawiające niełatwe, ale bardzo potrzebne tematy mogą być wstępem lub zakończeniem klasowej debaty.

EDUKACJA SEKSUALNA W SZKOLE JAK WYGLĄDA?

Gośćmi Doroty Łosiewicz są Teresa Król, konsultant WDŻ i dr Justyna Melonowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Senat Konferencja 2019 – Teresa Król

Wychowanie do życia w rodzinie wsparciem rodziny i społeczeństwa w budowaniu dojrzałości uczniów – 21 lat doświadczeń.

Senat Konferencja 2019 – dr Szymon Czarnik

Wychowanie do życia w rodzinie wsparciem rodziny i społeczeństwa w budowaniu dojrzałości uczniów – 21 lat doświadczeń.

Senat Konferencja 2019 – dr Szymon Grzelak

Wychowanie do życia w rodzinie wsparciem rodziny i społeczeństwa w budowaniu dojrzałości uczniów – 21 lat doświadczeń.

Czym jest „wychowanie do życia w rodzinie”? wedrujac.pl

Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych.

Zagrożeni pornografią. Chrońmy nasze dzieci przed pornografią

Relacja Marka, który wpadł w nałóg oglądania pornografii, symptomy uzależnienia i… ostatecznie zerwanie z nałogiem.

Marek Babik Tato! Gdzie ja mam te plemniki?

Sposób kontaktu i rozmowy z dzieckiem. Z jednej pogłębienie więzi rodzinnych, z drugiej – wzmocnienie samodzielności dziecka.

Mówię wam, nie warto – seria 6 filmów profilaktycznych

Nowatorstwo tej edycji polega na konfrontacji postaw tych, którzy ulegli nałogom, agresji, prostytucji z herosami – ludźmi zdecydowanymi i mocnymi.