Zapraszamy na kolejne szkolenia webinaryjne adresowane do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Prowadzi je Pani Barbara Charczuk autorka scenariuszy zajęć „Wędrując ku dorosłości”.

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela WDŻ oraz podpowiedzi rozwiązań metodycznych w realizacji zajęć dla poszczególnych klas (według poniższego wykazu).

 

 

Termin realizacji:

14 stycznia 2020 godz. 17:00
RAZEM W DOROSŁOŚĆ. Wychowanie do życia w rodzinie w klasie V

28 stycznia 2020 godz. 17:00
RAZEM W DOROSŁOŚĆ. Wychowanie do życia w rodzinie w klasie VI

4 lutego 2020 godz. 17.00
RAZEM W DOROSŁOŚĆ. Wychowanie do życia w rodzinie w klasie VII

11 lutego 2020 godz. 17.00
RAZEM W DOROSŁOŚĆ. Wychowanie do życia w rodzinie w klasie VIII

18 lutego 2020 godz. 17.00
RAZEM W DOROSŁOŚĆ. Wychowanie do życia w rodzinie w klasie I liceum, technikum i szkole branżowej I stopnia

Zapisy:
Zakup szkolenia i więcej informacji na stronie https://potest.pl/edukacja/produkty

Sposób realizacji:
Szkolenia odbywają się w formie webinaryjnej czyli on-line, dostępne „na żywo” z każdego miejsca w Polsce, co:
– pozwala uczestnikowi zaoszczędzić koszty i czas związany z dotarciem na szkolenie,
– zapewnia komfortowe uczestnictwo z domu i z każdego innego miejsca,
– zapewnia bezpośredni kontakt ze specjalistką, autorką materiałów metodycznych,
– pozwala uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania,
– umożliwia wymianę doświadczeń i opinii.

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

W trakcie szkolenia:
– udzielimy wskazówek związanych z planowaniem i realizacją zajęć WDŻ,
– omówimy sposób realizacji zajęć, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i wykorzystaniem dostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych,
– wzbogacimy warsztat pracy nauczyciela WDŻ,
– podzielimy się doświadczeniami dobrej praktyki,
– poszukamy wspólnie odpowiedzi na nurtujące pytania dot. towarzyszenia dzieciom i młodzieży w osiąganiu dojrzałości.

Prowadzący:

Barbara Charczuk – pedagog, doradca rodzinny, trener programu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, wieloletni konsultant WDŻ w WOM i RCRE w Opolu, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego.

Autorka posiada 20-letnie doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu kadry nauczycielskiej Opolszczyzny; prowadzi kursy, warsztaty i zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu wychowania i profilaktyki (w szczególności wychowania w sferze płci), współpracuje z rodzicami. Ma na swoim koncie liczne szkolenia Rad Pedagogicznych i realizowane granty Opolskiego Kuratora Oświaty.

Jest współtwórcą programu profilaktycznego z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla młodzieży „W stronę dojrzałości”.

Wydała 8 publikacji zawierających scenariusze zajęć WDŻ i na lekcje wychowawcze oraz książkę poświęconą współpracy z rodzicami „Szkoła dialogu”.