Zapraszamy na szkolenia webinaryjne adresowane do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, prowadzone przez Barbarę Charczuk autorkę scenariuszy zajęć „Wędrując ku dorosłości”. Pojedyncze szkolenie z cyklu poświęcone będzie metodyce prowadzenia zajęć dla konkretnej klasy.

 

 

 

Termin realizacji:

05 Listopad 2019
RAZEM W DOROSŁOŚĆ Wychowanie do życia w rodzinie w klasie IV – cena 60 zł

12 Listopad 2019
RAZEM W DOROSŁOŚĆ Wychowanie do życia w rodzinie w klasie V – cena 60 zł

19 Listopad 2019
RAZEM W DOROSŁOŚĆ Wychowanie do życia w rodzinie w klasie VI – cena 60 zł

Zapisy:
Zakup szkolenia i więcej informacji na stronie www.potest.pl/webinar

Sposób realizacji:
Szkolenia odbywać się będą w formie webinaryjnej czyli on – line, dostępne „na żywo” z każdego miejsca w Polsce i na świecie, co:
– pozwala uczestnikowi oszczędzić koszty i czas związany z dotarciem na szkolenie,
– zapewnia komfortowe uczestnictwo z domu i każdego innego miejsca,
– zapewnia bezpośredni kontakt z cenioną specjalistką i autorką materiałów metodycznych zgodnych z nową podstawą programową (Rozporządzenie MEN, z dnia 14 lutego 2017r. – Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 roku, poz.356)
– pozwala uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania,
– umożliwia wymianę doświadczeń i opinii.

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

W trakcie szkolenia:
– przepracujemy temat pozyskiwania rodziców do współpracy w wychowaniu prorodzinnym,
– udzielimy wskazówek związanych z planowaniem i realizacją zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie w szkole,
– omówimy sposób realizacji zajęć z uczniami, zgodnie z obowiązującą podstawą programową w poszczególnych klasach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, z wykorzystaniem dostępnych na rynku podręczników i pomocy dydaktycznych,
– wzbogacimy warsztat pracy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie,
– podzielimy się doświadczeniami dobrej praktyki,
– poszukamy wspólnie odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania dotyczące towarzyszenia dzieciom i młodzieży w osiąganiu dojrzałości.

Prowadzący:

Barbara Charczuk – pedagog, doradca rodzinny, trener programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, wieloletni konsultant wychowania do życia w rodzinie w WOM i RCRE w Opolu, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego.

Autorka posiada 20-letnie doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu kadry nauczycielskiej Opolszczyzny, poprzez prowadzenie kursów, warsztatów i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu wychowania i profilaktyki (w szczególności wychowania w sferze płci) i współpracy z rodzicami. Ma na swoim koncie prowadzenie licznych szkoleń Rad Pedagogicznych i realizowania grantów Opolskiego Kuratora Oświaty. Jest współtwórcą programu profilaktycznego, z zakresu zdrowia prokreacyjnego, dla młodzieży szkół średnich „W stronę dojrzałości”.

Wydała 8 publikacji zawierających scenariusze zajęć na lekcje wychowania do życia w rodzinie i godziny wychowawcze, oraz książki poświęconej pracy z rodzicami.