Czym jest WDŻ?

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na zajęcia wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych.

Rozmowy o dojrzewaniu

Pogawędki o pierwszych związkach

kompendium wiedzy o rozwoju człowieka

zajęcia koedukacyjne

Zajęcia są realizowane od 4 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży (wszystkich typów).

Aspiracje młodzieży: miłość, przyjaźń i rodzina

W 2014 r. Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii opublikowały wyniki badań młodzieży. W obszernych ankietach znalazły się m.in. pytania o aspiracje i plany na przyszłość. W badaniu uczestniczyło 1360 młodych ludzi z całej Polski.

Okazało się, że od lat aspiracje młodzieży są niezmienne (wyniki porównano z badaniami z 2010 r.). „Ludzie mają w życiu różne cele i dążenia. Które z poniższych celów są najważniejsze dla ciebie?” – na tak postawione pytanie młodzież odpowiedziała, że:

%

miłość, przyjaźń

%

ciekawa praca, zgodna z zainteresowaniami

%

udane życie rodzinne, dzieci

Młodzież i rodzice wysoko oceniają lekcje WDŻ

Realizowane od blisko 20 lat lekcje wychowania do życia w rodzinie są interesujące dla naukowców. Z badań dra Szymona Czarnika, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynika, że uczniowie uczęszczający na WDŻ mają bardzo dobre zdanie na temat nauczycieli prowadzących zajęcia.

Z badań wynika, że osoba prowadząca…

…dobrze odnosi się do uczniów

 • Ogółem – 4,7/6
 • Chłopcy – 4,5/6
 • Dziewczęta – 4,9/6

…ma dużą wiedze z tej dziedziny

 • Ogółem – 4,7/6
 • Chłopcy – 4,6/6
 • Dziewczęta – 4,8/6

…uczy mądrych zasad postępowania

 • Ogółem – 4,5/6
 • Chłopcy – 4,4/6
 • Dziewczęta – 4,6/6

…mówi w sposób interesujący

 • Ogółem – 4,2/6
 • Chłopcy – 4,0/6
 • Dziewczęta – 4,3/6
Wychowawca 9/2012, s. 25-31
Oceną lekcji zajął się także Instytut Badań Edukacyjnych. Uczniowie docenili nauczycieli WDŻ za otwartość, atmosferę panującą na zajęciach i rzetelną wiedzę.

Warto dodać, że zarówno uczniowie, jak również ich rodzice (!) uznali lekcje WDŻ za jedno z głównych źródeł wiedzy o miłości i seksualności dla polskich nastolatków.

„Wyniki badań socjologa dra Szymona Czarnika (UJ) z roku 2012 i 2014 oraz szeroko zakrojone badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEN (2015 r.) pokazują jednoznacznie pozytywny potencjał zajęć WDŻ z obecną podstawą programową i obecną kadrą. Oddają też sprawiedliwość licznej rzeszy nauczycieli przedmiotu, przytłoczonych nierzadko negatywnym obrazem ich pracy kreowanym w mediach.”

dr Szymon Grzelak, Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (ORE, 2015, s. 123)

Sprawdzone podręczniki do WDŻ

Pomocą – przede wszystkim dla ucznia – w realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie są merytoryczne, rzetelne i pokazujące pozytywne wzorce podręczniki. Godną polecenia jest seria Wędrując ku dorosłości, wydana przez krakowskie wydawnictwo RUBIKON, specjalizujące się w profilaktyce ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. W serii ukazały się podręczniki i ćwiczenia dla uczniów od 4 klasy szkoły podstawowej do matury, słownik pojęć, scenariusze lekcji oraz programy nauczania.