Podręczniki dla szkoły ponadpodstawowej

W przystępnej i ciekawej formie autorzy opowiadają nastolatkom o tym, dlaczego rodzina jest ważna i jakie spełnia funkcje. Uczniowie dowiedzą się o sposobach komunikowania się oraz budowania relacji, które łączą i zacieśniają więzy najbliższych sobie ludzi. Znajdą też informacje o konfliktach i o tym, jak je konstruktywnie rozwiązywać.