Informacja dot. ustawy o tzw. "darmowym podręczniku".
Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r.  wprowadziła darmowe podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
W roku szkolnym 2015/2016 prawo do bezpłatnego podręcznika przysługuje uczniom klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej i I gimnazjum.

Prawo do bezpłatnego podręcznika nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy w szkole podstawowej).
Rodzice, tak jak do tej pory, sami zakupują podręcznik i ćwiczenia do ww. przedmiotów.

Link do strony MEN >>